محصولات

شاتون موتور OHVG

 

  موتور پایه گاسوز OHV GII با قدرت 4/88 اسب بخار وحجم سیلندر cc1696 طرح جدیدی از موتوربهینه شده می باشد که توسط شرکت ایپکو(طراحی موتور وقوای محرکه ایران خودرو) طراحی وبر روی خودرو پژو روآ سال نصب می شود.
  طراحی و تولید انبوه شاتون این موتور در سال 1388 درکارخانه این شرکت آغاز گردیده و پس از مونتاژ شاتون با رینگ وپیستون وگژن پین بصورت مجموعه شاتون وپیستون به کارخانه موتور سازی ایران خودرو ارسال میگردد.این خط تولید در فضایی به وسعت 600 متر مریع مستقر شده ودارای ظرفیت 500000 قطعه درسال می باشد.