نمایشگاه خودرو مشهد 1392

 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته 5 الی 8 شهریور ماه 92 با حضور خودرو سازان داخلی و خصوصی و هم چنین واردکنندگان ، در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار شد .

مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی ، در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، اظهار داشت : سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو با حضور تقریبا نزدیک به 25 شرکت در حوزه خودرو ، 150 شرکت در حوزه قطعات و 50 شرکت نیز در حوزه صنایع وابسته به خودرو

فعالیت خود را آغاز كرد .